Master Cap1
Master Cap2
Master Cap3
Master Cap4
Master Cap5
ÖZÜNIOG LOGOSLARY BILEN ÖUSÜNI ALYŞ
Daşarky we sport we dem alyş
STYLE we HYZMAT ÜÇIN YNANAN ÜPJÜNÇI .IZ
X

Size näme hödürläp bileris?

 • Baş harplar
 • Şlýapalar
 • Fasulye
 • Beýlekiler
 • Futbol janköýerleri üçin trikota qu quakard dokalan şarf

  Futbol janköýerleri üçin trikota qu quakard dokalan şarf

  KOREBIR GÖR. .N

Kolleksiýalar

MasterCap-dan has köp gapak we şlýapa tapyň

Kepkalar we şlýapalar üçin bir nokatly çözgütler

BIZ KIM

Hytaýda doly adaty gapaklar we şlýapa öndüriji

MasterCap 1997-nji ýyldan başlap, baş geýim işine başlady, başlangyç döwürde Hytaýyň beýleki uly baş geýim kompaniýasyndan getirilen materiallar bilen gaýtadan işlemäge üns berdik.2006-njy ýylda öz satuw toparymyzy döredip, daşary ýurtlarda we içerki bazarda gowy satdyk.

MasterCap ýigrimi ýyldan gowrak ösüşden soň, 300-den gowrak işgäri bolan 3 önümçilik bazasyny gurduk.Önümimiz ajaýyp öndürijiligi, ygtybarly hili we amatly bahasy bilen ýokary abraýdan peýdalanýar.Içerki bazarda öz markamyz MasterCap we Vougue Look satýarys.

Sport, köçe eşikleri, hereket sporty, golf, açyk we bölek satuw bazarlarynda ýokary hilli gapaklary, şlýapalary we trikota fasuly önümlerini hödürleýäris.OEM we ODM hyzmatlaryna esaslanýan dizaýn, gözleg we önümçilik, ýük daşamak bilen üpjün edýäris.

SIZI BR BRANDY forYZ üçin gapak gurýarys.

 • +
  Tejribe ýyllary
 • +
  Zawodlar
 • +
  Işçiler
KOREBIR GÖR. .N
wideo

Hyzmatdaş markalar

Hytaýda ýokary hilli gapaklar we şlýapa öndüriji

 • hyzmatdaş8
 • hyzmatdaş13
 • hyzmatdaş18
 • hyzmatdaş4
 • logo-1
 • logo-2
 • hyzmatdaş15
 • hyzmatdaş7
 • hyzmatdaş5
 • hyzmatdaş9
 • hyzmatdaş10
 • hyzmatdaş17
 • hyzmatdaş11
 • hyzmatdaş12
 • hyzmatdaş3
 • hyzmatdaş2
 • hyzmatdaş6
 • hyzmatdaş16

Näme üçin bizi saýlaýar?

25+ ýyllyk OEM & ODM Hytaýda başdan geçirmeler we şlýapalar bilen üpjün ediji

 • Çalt jogap

  Çalt jogap

  Hünärmen, sabyrly, ünsi jemleýän, reaksiýa beriň we 8 sagadyň dowamynda hereket ediň.

 • Kiçi MOQ

  Kiçi MOQ

  Doly ýörite dizaýn bilen pes MOQ.

 • Zawodyň derňewi

  Zawodyň derňewi

  BSCI Certified tarapyndan ajaýyp markanyň zawod barlagyny goldamak.

 • Hünär we fokus

  Hünär we fokus

  Super topar ösüşden iberişe çenli yzygiderli işlemegi üpjün edýär.

 • Qualityokary hilli

  Qualityokary hilli

  Gaty QC proseduralary materialdan taýýar önümlere çenli ähli iş proseslerinde geçirilýär.

 • Güýçli gözleg

  Güýçli gözleg

  OEM we ODM hyzmatyna esaslanýan bazar talaplary üçin her aý dörediljek 500+ täze stil.

HIL BARLAGY

Şapkalaryň we şlýapalaryň hilini nädip kepillendirýändigimize serediň

BLOG & NEWS

 • Kompaniýa habarlary
 • Blog
 • Wlog
 • Wideo
 • täzelikler

  Las Wegasda MasterCap çakylyk-jadyly sergi

  2023-nji ýylyň 24-nji iýuly KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  INTERMODA ýarmarkasynda bize goşulyň: 643-nji kabinada ýokary hilli gapaklary we şlýapalary öwreniň!

  2023-nji ýylyň 18-nji iýuly KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  Biz ýolda.Has köp iş döretmek üçin Kanton ýarmarkasynda duşuşalyň!

  2023-nji ýylyň 4-nji apreli KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  Mastercap 100% gaýtadan işlenen poliester matany ulanmagy maslahat beriň

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  Mastercap galstuk boýag ýörite mata goşýar

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  Gyrmyzy noýba

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  MasterCap göni gaýtalamak-ÖNÜMLER DESCRIPTION-001

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • 6 panelli uzyn şlýapa.

  2021-nji ýylyň 29-njy dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  MasterCap-7 Panel Kemper Cap-ÖNÜM Wideo-003

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  MasterCap-Trucker Cap Style-ÖNÜM Wideo-002

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn
 • täzelikler

  MasterCap-bökdençsiz gap stili-ÖNÜMLER Wideo-001

  2023-nji ýylyň 7-nji dekabry KOPRAK OKAmore_btn